Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z WYKORZYSTANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

 

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego jest Deko Bau Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Ścinawska 1,
  REGON: 021194150, NIP: 6922477943, KRS: 0000353811.
 2. W firmie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować przez adres e-mail: mariusz.kania@audytodo.pl.
 3. Administrator przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki
  i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO)
 4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Deko Bau Sp. z o.o. oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem –
  w granicach określonych w przepisach prawa.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Deko Bau Sp. z o.o. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Deko Bau Sp. z o.o..
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
Call Now Button