Teatr jako jedna z najbardziej społecznych form sztuki

Teatr, a społeczeństwo

Teatr towarzyszy człowiekowi prawie od zawsze. Jest pierwszą instytucją, która zrzeszała ludzi po to, by bawić, uczyć i przedstawiać prawdziwe historie ludzkie oraz fantastyczne przygody, które istnieją w naszej wyobraźni. Pierwsze spektakle, które można nazwać prawdziwą sztuką teatralną, były wystawiane w Grecji. To właśnie Grecy stworzyli pierwsze sztuki i wykreowali pierwszy kształt teatru. Stali się tym samym prekursorami, którzy wyznaczyli drogę oraz na bardzo długi czas określili obowiązujące kanony sztuki teatralnej. 

Szczególnie ciekawą formą sztuki teatralnej, stała się starożytna komedia, której styl był bardzo rubaszny, a miejscami często wulgarny. Takie podejście do sztuki mogło wywoływać zdumienie lub nawet odstręczać wiele osób, ale ostatecznie komedia stała się pożywką dla mas, które znoje codziennego życia mogły pozostawić z boku i wziąć udział w wydarzeniu, które dostarczało śmiechu, zabawy, a często również zdrowej rozrywki. 

Odmienną formą teatralną, był wyniosły styl tragedii starożytnej, która była formą zgoła odmienną od starożytnej komedii. Charakteryzowała się wyniosłym stylem, aktorzy nie mogli używać wulgaryzmów, a nawet słów potocznych. Tragedia cechowała się również koniecznością zachowania jednego stylu, dlatego nie wolno było mieszać scen zabawnych czy śmiesznych, z tragicznymi. Wyniosłoś tragedii podkreślała przede wszystkim widownię, do której miała ona trafiać. Tragedia nie była dla każdego. To sztuka, która przede wszystkim trafiała do wyższych sfer.  

Z upływem czasu teatr zmieniał swoje oblicza. Powstawały nowe nurty i odłamy.  Mimo wszystko teatr nadal pozostał formą, która jako główny cel obrała sobie skupianie ludzi w jednym miejscu i tworzenie pewnych społeczności, zainteresowanych pewnym tematem i formą. Oczywiście nie możemy zapominać również o wspaniałych dekoracjach teatralnych, muzyce, grze świateł, rekwizytach, strojach i przede wszystkim o aktorach, którzy swoją grą potrafią wprawiać widzów w zachwyt, smutek czy rozbawiać do łez. 

Teatr od zawsze skupiał dookoła siebie tłumy widzów. Mimo upływu wieków i lat to niezmienny fakt i, mimo że mamy XXI wiek, teatr cały czas stanowi jeden z najważniejszych elementów życia społecznego na całym Świecie. Obecnie żyjemy w erze komputerów i nowoczesnych technologii, a teatr często nie przypomina tego z greckich komedii czy tragedii. Przesłanie jest nadal takie samo – skupić dookoła siebie tłumy, przekazać historie, wiedzę, rozrywkę – cieszyć, bawić i dostarczać mnóstwo wrażeń oraz emocji. 

Moglibyśmy powiedzieć, że teatr nie może się równać produkcjom filmowym, grom komputerowym, czy innym formom rozrywki, ale prawdziwa gra aktorska na deskach teatru – na żywo, jest niezapomnianym doświadczeniem, którego nie można porównać z żadną inną formą przedstawienia historii. 

 

Leave a Comment

Call Now Button